Profile

tan_chan1096: (pic#10907707)

tan_chan1096's Journal

Free Account

Created on 2017-01-03 07:07:08 (#2711413), last updated 2017-04-09 (24 weeks ago)

0 comments received, 2 comments posted

0 Journal Entries, 20 Tags, 1 Memory, 4 Icons

View extended profile

Name:Tanpopo
Birthdate:Jan 7
Location:Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam, Viet Nam
Đây cũng có thể gọi là một góc nhỏ để Tan lưu trữ hình ảnh, sở thích và cả tình yêu của mình nữa ^^
People [View Entries]
Communities [View entries]
Feeds [View Entries]
To link to this user, copy this code:
On Dreamwidth:
Elsewhere: